Lidmaatschap

Wat hebben we te bieden?

 • Leden ontvangen tweemaal per jaar het Sogetsu Branchmagazine. Hierin zijn onder andere opgenomen: verslagen van workshops, demonstraties en exposities, interviews en Sogetsu ikebana gerelateerde wetenswaardige informatie. Geïllustreerd door foto’s en tekeningen.
 • Leden worden tussentijds op de hoogte gehouden van actuele ikebana activiteiten middels een Nieuwsbrief.
 • De privé sleutel voor de link ‘alleen voor leden’ op de website geeft toegang tot het lesmateriaal, verslagen en mededelingen van het bestuur.
 • Georganiseerde bijeenkomsten en workshops bieden u een klankbord en zijn een inspiratiebron voor eigen werk.
 • Actuele informatie uit Japan en van andere Sogetsu ikebana organisaties uit andere landen.
 • Toegang tot de bibliotheek en archief.
 • Mogelijkheid tot verdieping in technische en creatieve vaardigheden op ikebana gebied.
 • Opbouwen en onderhouden van een ikebana netwerk.
 • Het lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar.


  Aanmelden

  Bent u geïnteresseerd om lid te worden?
  Download het aanmeldingsformulier en stuur het naar de penningmeester


LET OP!
Privacywetgeving; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. U wordt alleen aangekondigd in het Branchblad als zijnde ‘nieuw lid’ met naam en woonplaats. De ledenlijst met: namen, postadressen, telefoon/gsm nummers, e-mail adressen, eigen website en graad blijven alleen bekend bij het bestuur. Deze lijst wordt uitsluitend op verzoek van een lid verstrekt en alleen voor het gebruik van Sogetsu/ikebana doeleinden. Hier wordt expliciet naar gevraagd.

Aangeven (zie aanmeldingsformulier):
Wel/niet akkoord met verstrekken van uw gegevens aan andere leden voor ikebana doeleinden.
Wel/niet akkoord met plaatsen foto’s van uzelf in Sogetsu Branchblad/website/sociale media.
Wel/niet akkoord met plaatsen van uw schikking in Sogetsu Branchblad/website/sociale media.
Wel/niet akkoord met gebruikmaken van door u gemaakte foto’s voor Sogetsu Branchblad/website/sociale media.
Wel/niet akkoord met doorsturen van door u gemaakte foto’s op verzoek van derden.

Onze privacy-verklaring kunt u hier lezen.

Membershipengelse vlag

Advantages

   • To a member twice a year the Branchblad and are twice transmitted a 
 newsletter. In this stand covered of workshops, exhibitions, interview and 
 interesting information. This all cheered up with photos.
   • The private key for the risky ‘only for members’ on the internet site gives 
access to among other things development of topic  arrangements, practical tips, reports and communications.
   • The organised meetings and workshops offer a consonance chalkboard you
  and are an inspiration source for own work.
   • Access to the library and file.
   • Possibility to deepening in technical and creative skills on ikebana area.
   • To build and maintenances of ikebana network to present.
   •  the membership is 50 euro a year


    Sign up

    Are you interested to become a member?
    Download the application form English and send it to the Treasurer


  Information about the Privacy-declaration (General Data Protection Regulation) is only in Dutch.
  Please contact Greet Snoodijk gsnoodijk@ziggo.nl or Anne-Riet Vugts avugts@luyten.nl for further information.