Ikebana

Ikebana is een bloemschikkunst die al eeuwenlang (vooral in Japan) wordt beoefend. Deze vorm van kunst is nog steeds in ontwikkeling. Deze verbondenheid met de natuur en de innerlijke beleving van de seizoenen zijn belangrijk. Tot op de dag van vandaag wordt een aantal eeuwenoude basisregels nog steeds toegepast. Ikebana is een discipline die ook gebaseerd is op de levenshouding van het Zen Boeddhisme: niet het resultaat maar het proces en de beleving tellen. Gevoelens die worden opgeroepen door de natuur, de materialen, de kleuren en de emoties van het moment worden weerspiegeld in het arrangement.

Esthetische elementen uit Zen en uit Japanse cultuur zijn zichtbaar binnen ikebana: harmonie, eenvoud, asymmetrie, gevoel voor de natuur en vergankelijkheid.

Sogetsuschool

De Sogetsu school werd in 1927 opgericht door Sofu Teshigahara (1900-1979). Hij handhaafde de klassieke ikebana regels voor basisschikkingen maar bood daarnaast meer mogelijkheden tot het uiten van de individuele originaliteit en creativiteit van de beoefenaar.

Sogetsu Foundation

Het hoofdkantoor van de Sogetsu Foundation is gevestigd in Tokyo (Japan). Van hieruit worden wereldwijd de nieuwe ontwikkelingen en informatie aan de Branches doorgegeven. In 34 landen zijn Sogetsu Branches en Study-Groups actief.

Meer informatie: www.sogetsu.or.jp


Ikebanaengelse vlag                                                    

Ikebana is the ancient art of arranging flowers, cultivated for ages, especially in Japan. The development of the art is on-going. The connexion with nature and the experience of the seasons are important. Till today a number of age-old basic rules are applied. Ikebana is a discipline (also) based on the attitude to life of Zen Buddhism: what counts are the process and the experience and not the result. Feelings recalled by nature, materials, colours and emotions are reflected in the arrangements. In Ikebana esthetical elements like harmony, simplicity, asymmetries, the sense of nature and transitoriness from Zen and from the Japanese culture are visible.

Sogetsuschool

The Sogetsuschool was founded in 1927 by Sofu Teshigahara.
he maintained the classic Ikebana rules for basic arrangements, but he also offered possibilities for individual orginality and creativity.

Sogetsu Foundation

The Sogetsu Foundation Headquarters are located in Tokyo (Japan). From there the new developments and general information are passed on to the Branches throughout the world. Sogetsu Branches and Study Groups are active in 34 countries.

Fore more information: www.sogetsu.or.jp