De Branch

De Sogetsu Branch Nederland is opgericht in 1981 en is onderdeel van de Sogetsu Foundation in Tokyo. Het doel is de ontwikkelingen en de informatie vanuit Japan aan de leden door te geven. De Branch heeft een bestuur en een 115-tal leden. De Branch director is de directe contactpersoon met Japan en draagt zorg voor een eenduidige beeldvorming naar binnen en buiten.

Branch directors

2010-heden : Anne-Riet Vugts-Luyten
2006-2010   : Marja Vervoort-Biemond
1993-2006   : Anke Verhoeven
1981-1993   : Birgit Christensen

1200

 

Sogetsu leer

De basis van de Sogetsuleer bestaat uit de basisstijl en de variaties hierop. Hier worden het gevoel voor verhoudingen, ruimte en kleur bestudeerd en ontwikkeld. Daarna wordt ingegaan op een veertigtal thema’s. Hierbij spelen kleur, lijn, massa en ruimte een grote rol. Deze vrije schikkingen zijn meer gericht op het ontwikkelen van de eigen creativiteit en de innerlijke groei. Lesboeken en literatuur zijn voorhanden, voornamelijk in het Japans en Engels. In vele landen zijn leraren beschikbaar die de Sogetsuleer doceren aan geïnteresseerden.

De vrije expressie wordt gestimuleerd door de natuurlijke materialen door middel van specifieke technieken, van vorm te kunnen veranderen. Het gebruik van andere materialen (zoals stof, metaal, ijzer, gebleekte materialen, kunststof, glas etc.) maakt een onconventionele wijze van schikken mogelijk.

Een arrangement kan in elke omgeving worden gemaakt en in elk formaat. Sogetsu ikebana is een artistieke uiting die uitgedrukt wordt in een schikking met natuurlijke materialen, plastiek of sculptuur.

Activiteiten

Lessen

In Nederland worden de lessen in de Sogetsuleer gegeven in het Nederlands door (Japan bevoegde) leraren. Zij volgen de regels en de laatste ontwikkelingen van de Sogetsu Foundation en gebruiken lesmateriaal uit Japan. Zowel volwassenen als kinderen kunnen zich aanmelden voor de lessen. Geïnteresseerden kunnen ook kiezen tot het volgen van de opleiding tot leraar in de Sogetsuleer. De lesgelden verschillen per leraar. Sommige leraren worden als gastdocent uitgenodigd in het buitenland. De spreektaal is dan Engels.
Voor meer informatie: neem contact op met een van de leraren

Theoriemap

Naast de bestaande Japanse lesboeken is door de leraren van de Branch een Theoriemap samengesteld met aanvullende informatie voor de leerling in opleiding. Deze map is verkrijgbaar voor leden. Daarnaast is een lerarendeel ontwikkeld ter ondersteuning van de leraren. Dit deel is uitsluitend voor leraren van de Branch beschikbaar.
Voor meer informatie: neem contact op met de secretaris

Exposities

Jaarlijks zijn diverse Sogetsu ikebana exposities te bezichtigen. Deze worden georganiseerd door individuele leraren of door de Sogetsu Branch Nederland. Menigmaal gebeurt dit in samenwerking met kunstenaars uit andere disciplines of met andere ikebanascholen.

Voor meer informatie: zie activiteiten


Branch tentoonstellingen

2021:  Expositie ‘Sogetsu ikebana’, Heijningen (Willemstad)
2018:  Expositie ‘Steengoed ikebana’, Gilze
2016:  Expositie Galerie Anita Ammerlaan, Roosendaal
2014:  Expositie ‘Bloemkunst bestormt BaZtille’, Zoetermeer
2010:  Expositie ‘Bloemen in Steen’, Gilze
2008:  Expositie Arboretum, Oudenbosch
2007:  “De weg van Ikebana”, Hortus Leiden
2005:  Expositie Galerie Lambèr, Valkenswaard
2003:  “East meets West”, Tilburg
2002:  Expositie Floriade, Haarlem
2000:  Slot Zeist
1996:  Expositie Mobach, Utrecht
1995:  Expositie Brabanthallen, Den Bosch
1992:  Floriade Zoetermeer
1991:  Expositie Volkenkundig museum, Breda
1989:  Expositie Arboretum Oudenbosch, Oudenbosch
1986:  Expositie Volkenkundig museum, Breda
1984:  Expositie Volkenkundig museum, Breda
1982:  Expositie Volkenkundig museum, Breda
1981:  Openings expositie Bouvigne, Breda


expositie Galerie Anita Ammerlaan in Roosendaal

expositie “Sogetsu ikebana’ in Heijningen (Willemstad) 2021

expositie ‘Steengoed ikebana’ in Gilze 2018

expositie Galerie Anita Ammerlaan in Roosendaal 2016

expositie “Bloemkunst bestormt BaZtille” in Zoetermeer 2014

expositie “Bloemen in Steen” in Gilze 2010

expositie Arboretum Oudenbosch in Oudenbosch 2008

expositie “De weg naar Ikebana”,
Hortus in Leiden 2007

expositie Galerie Lambèr                     expositie “East meets West”
Valkenswaard 2005                              Tilburg 2003

expositie Volkenkundig museum
in Breda 1992

Floriade Zoetermeer                          openings expositie Bouvigne
1992                                                    Breda 1981


Workshops en demonstraties

Vele leraren geven demonstraties en workshops aan belangstellenden. Steeds meer gebeurt dit ook voor partnerprogramma’s en internationale gezelschappen.

Seminar

De Sogetsu Branch Nederland organiseert -meestal om de twee jaar- een meerdaags seminar inclusief workshops. Deze worden gegeven door een master-instructor uit Japan of door een hooggekwalificeerde leraar. Leden van de andere Branches en Study Groups kunnen zich eveneens aanmelden als deelnemer.

2021:  Expositie ‘Sogetsu ikebana’, Heijningen (Willemstad)
2018:  Expositie ‘Steengoed ikebana’, Gilze
2016:  Sumura-sensei en Yuka Ohkubo, Roosendaal
2013:  Mr. Kawana, Etten-Leur
2011:  Mrs.Sumura, Etten-Leur
2009:  Mr. Kawana, Vlezenbeek (B) Azalea Study Group Belgium
2006:  Mr. Kawana, Vught 2002: Mr. Kawana, Hoeven
2001:  Sogetsu Branch, Hoeven 2000: Mr. Kawana, Driebergen
1999:  Sogetsu Branch en Studiegr. Vlaanderen Retie, België
1998:  Mr. Kawana, Ossendrecht
1995:  Mrs. Sumura, Lunteren
1994:  Studiegroep Vlaanderen Izegem, België
1992:  Sogetsu Branch, Ossendrecht
1990:  Mrs. Shimura, Prinsenbeek
1988:  Mrs. Fukushima en Nakamura, Prinsenbeek

Mrs. Shumura Etten-Leur 2011               Mr. Kawana, Etten-Leur 2013


Folder Sogetsu Branch Nederland

In de flyer staan summier de belangrijkste elementen van de Sogetsu Branch Nederland vermeld. De folder is gratis op te vragen bij de secretaris.

 

Sogetsu tulp

tulp 1In 2000 is ter gelegenheid van de 400 jaar handelsrelaties tussen Nederland en Japan een nieuw tulpenras, genaamd “Sogetsu”, ten doop gehouden. De bloem is gebruikt in het slotarrangement van de demonstratie door master-instructor Tetsunori Kawana in Zeist.
De tulp is sindsdien te koop in Nederland.

Evenementen: Nederland-Japan

Regelmatig wordt de Sogetsu Branch Nederland gevraagd deel te nemen of acte de présence te geven aan diverse openbare evenementen, die te maken hebben met Japan. Voor de algemene exposities “Japanse Zomer 2006”, in het van Gogh Museum in Amsterdam, maakte Marja Vervoort- Biemond een groot Sogetsu ikebana object in de grote hal van het museum.

 

Contacten onderhouden

Met de Belgische ‘Study Group Sogetsu Azalea’, Ikebana International Nederland en de Nederlandse Ikebana Vereniging bestaan intensieve contacten. Vrij regelmatig worden gezamenlijke evenementen georganiseerd.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden? Stuur een e-mail naar: info@sogetsubranchnederland.nl

The Branchengelse vlag

The Sogetsu Branch Nederland was founded in 1981; it is part of the Sogetsu Foundation in Tokyo. Its objective is to pass on the developments and information from Japan to its members. The Branch has a board and around 115 members. The Branch director is responsible for the direct contacts with Japan and provides a clear image both inside the Branch as well as to the outside world.

Sogetsu principles

The basic of Sogetsu consist of basic style and variations. Through these the sense of proportions, space and colours are studied and developed. Later, some forty themes are introdeced. Colour, lines, mass and space play an important role. The free arrangements are aimed at the development of one’s own creativity and inner growth. Text books and literature are available in the Japanese language and also in English. In many countries teachers are lecturing to students, interested in the Sogetsu priciples.

Free expression is stimulated by the use of specific techniques through which the outlines (shapes) of natural materials can be changed.The use of materials like metal, perspex, glass and textile make it possible to make arrangements in a non conventional manner.

An arrangement can be make in any environment and in any size.
Sogetsu ikebana is an artistic creation, expressed in an arrangement with natural materials or sculptures.

Activities

Lessons
Lessons according the Sogetsu syllabus are given in Dutch by qualified teachers (approved by Japan). They follow the rules and latest developments of the Sogetsu Foundation and they use tuition materials from Japan.
Both adults and children can follow lessons. Those interested may apply for the Sogetsu teachers course. The tuition-fees are variable.
Some teachers are invited abroad as visiting lectures. The spoken language is English.
For further information: please refer to the teacher

Theory file

Next to the existing Japanese textbooks the Branch teachers have composed a theory file with additional instructions for the students. It is available to all members.
Next to this file a special segment has been developed to support the teachers. This part is available to the teachers of the Branch only.
For further information: refer to secretary.

Expositions
There are various annual Sogetsu Ikebana expositions. These are organized by individual teachers or by Sogetsu Branch Nederland.
Often, there is a co-operation with artists from other disciplines or with other Ikebana schools.
For further information: please refer to the activities.

Workshops and demonstrations
Many teachers organize workshops and demonstrations for an interested audience. Often, these are integrated in spouse programs during international meetings.

Seminars
Sogetsu Branch Nederland organizes bi-annual-seminars including various workshops. These are conducted by a master-instructor from Japan or by a highly qualified teacher. Members of other Branches and Study Groups are welcome to participate.

Brochure of Sogetsu Branch Nederland

In a flyer the most important features of Sogetsu Branch Nederland are mentioned. This flyer can be requested at the treasurer free of charge.

Sogetsu tulip

A new species of Tulip was introduced to mark the occasion of 400 year of trading relations between The Netherlands and Japan in the year 2000. It was named “Sogetsu”. The flower was used in the closing arrangement during a demonstration by master-instructor Tetsunori Kawana in Zeist.
The tulip is for sale in the Netherlands since.

Events the Netherlands-Japan
Regularly, Sogetsu Branch Nederland is asked to participate in various public events, related to Japan. For the exhibition “Japanse Zomer 2006”, in the van Gogh Museum in Amsterdam, Marja Vervoort-Biemond made a large Sogetsu ikebana object in the main hall of the museum.

Contacts

Sogetsu Branch Nederland keeps close contacts with the Belgian ‘Study Group Sogetsu Azalea’, with Ikebana International Netherlands and with the Nederlandse Ikebana Vereniging. Joint events are organized on a regular basis. 

Interested to become a member?
Sen an e-mail to info@sogetsubranchnederland.nl