Lidmaatschap

Wat hebben we te bieden?

 • Leden ontvangen tweemaal per jaar het Sogetsu Branchmagazine. Hierin zijn onder andere opgenomen: verslagen van workshops, demonstraties en exposities, interviews en Sogetsu ikebana gerelateerde wetenswaardige informatie. Geïllustreerd door foto’s en tekeningen.
 • Leden worden tussentijds op de hoogte gehouden van actuele ikebana activiteiten middels een Nieuwsbrief.
 • De privé sleutel voor de link ‘alleen voor leden’ op de website geeft toegang tot de ledenlijst, lesmateriaal, verslagen en mededelingen van het bestuur.
 • Georganiseerde bijeenkomsten en workshops bieden u een klankbord en zijn een inspiratiebron voor eigen werk.
 • Actuele informatie uit Japan en van andere Sogetsu ikebana organisaties uit andere landen.
 • Toegang tot de bibliotheek en archief.
 • Mogelijkheid tot verdieping in technische en creatieve vaardigheden op ikebana gebied.
 • Opbouwen en onderhouden van een ikebana netwerk.
 • Het lidmaatschap bedraagt 45 euro per jaar.


  Aanmelden

  Bent u geïnteresseerd om lid te worden?
  Download het aanmeldingsformulier Nederlands en stuur het naar de penningmeester

Membershipengelse vlag

Advantages

   • To a member twice a year the Branchblad and are twice transmitted a 
 newsletter. In this stand covered of workshops, exhibitions, interview and 
 interesting information. This all cheered up with photos.
   • The private key for the risky ‘only for members’ on the internet site gives 
access to among other things the member list, development of topic  arrangements, practical tips, reports and communications.
   • The organised meetings and workshops offer a consonance chalkboard you
  and are an inspiration source for own work.
   • Access to the library and file.
   • Possibility to deepening in technical and creative skills on ikebana area.
   • To build and maintenances of ikebana network to present.
   •  the membership is 45 euro a year


    Sign up

    Are you interested to become a member?
    Download the application form English and send it to the Treasurer