2e graad (Nikyu Shihan) Jonin Sanyo

Boeier 286
8242 CC Lelystad
Nederland
Tel.     : +31(0)32 024 06 43
E-mail: jennekesoejoko@gmail.com

 

Lessen 2016

De lessen worden om de 14 dagen gegeven; 6 maal in het voorjaar
en 6 maal in de herfst.

Er worden 2 schikkingen per les gemaakt, nl.
• een bassisschikking of een variatie daarop, om de Sogetsu ikebana te leren beheersen.
• een vrije schikking om je eigen creativiteit te ontwikkelen.

De leraar kan voor lesboeken, kenzans enz. zorgen.